Protseduur: Müügitellimuste automaatne ümberarvestus

Protseduuri parameetrites saate  valida tellimuste olekud, mis ümber arvutada. Ja sellega mõned tellimuste olekud välja jätta – oleneb teie firma töökorraldusest.

„Sisaldab käibemaksu“ tunnusega tellimuste lõpusumma ei muutu (suureneb käibemaksu summa ja väheneb kaubasumma).  „Käibemaks lisatakse“ tellimustel lõpusumma suureneb (suureneb käibemaksu summa ja ei muutu kaubasumma).
Protseduur arvutab ringi ainult 20%-sed tooteread (9%-sed jms ei muutu)
Protseduur ei arvuta ringi laodokumendiga tellimusi ja tagastustellimusi (liigis on „U“). Lihtsalt neg kogustega tellimused arvutab ringi, need  on süsteemi jaoks tavalised tellimused.
Ülevaate saamiseks võib enne ja pärast ümberarvutust teha raporti „Kaubad müügitellimustel“ rühmitades : ’Tellimuse olek’ ja „Käibemaksu %’; märkige ka ’Kokkuvõte’ linnukesega.

ENNE  ümberarvestuse käivitamist :
Tehke valmis kõik 20%-se käibemaksuga 2023.aasta müügiarved.
Kui teie firmas on häälestatud automaatne müügiarvete loomine, siis arvestage kellaaegadega, millal see käivitub ning genereerib viimased 2023 aasta 20%-sed arved

 PROTSEDUURi käivitamine  
Avaneb  Ost-Müük mooduli menüüst Tegevused – Administraator – Hooldus; leidke rida „Käibemaksu ümberarvestus“.

  Parameetrid  tööaknas 
„Alates“ :  Kuupäev, millest alates tellimused ringi arvutatakse. Vanemaid tellimusi ringi ei arvutata.
„Imporditud tellimused“ :  Vaikimisi on ruuduke tühi s.t. automaatselt sisse loetud (veebipoest, tellimuskeskusest, Telemast jm) müügitellimusi ringi ei arvutata.
Kui teete ruutu „linnukese“, siis arvutatakse ka automaatselt sisse loetud tellimused ringi.
Tellimuste olekute valikuboks : Vaikimisi on ümber arvestamiseks märgitud kõik tellimuste olekud.  Võtke märge maha olekutelt, mille käibemaksu te ei soovi 22%-seks arvutada.

Soovil saate protseduuri korrata erinevate parameetritega.

Käivitage protseduur „Alusta“-nupult :
NB! Alguses on paus – kontrollitakse toodete andmebaasi, oodake!.
Müügitellimuste käibemaksu ringi arvutamise protokoll  ilmub akna paremasse ossa
Tegevus on lõpetatud kui ilmub nupp „Valmis“.
Protokolli saate avada nupult „Raport“.  See on ka automaatselt salvestatud HTML failina teie töökataloogi  alamkataloogi…\SAVE.