Müügitellimuste automaatne ümberarvestus

Palume 6.detsembriks meile teada anda, kes on sellisest protseduurist huvitatud !

Tegemist on protseduuriga, mis arvutab ringi müügitellimuste käibemaksu 22%-le. Teeme protseduuri tellimuste olekute valiku, et saaks valida olekud, mille tellimused jäävad 20%-se käibemaksuga. Ostutellimusi ega Poekassa-mooduli tellimusi pole kavas ringi arvutada
Mooduli maksumus tugilepinguga kliendile on 300 eurot + käibemaks.
    

OST-MÜÜK ja KAUPLUSE KASSA moodulites on 22%-se käibemaksuga seotud täiendused valmis :
Tugilepinguga klientidele on täiendused tasuta. Teil on kohe vaja installida moodulid OST-MÜÜK, LADU, KAUPLUSE KASSA ja BRONN. Installid on meie kodulehel www.rvsoft.ee ja installeerimise parooli saate meilt.

 

Uus!  OST-MÜÜK  Käibemaks 22%

Müügi- ja ostutellimuse tööakna päisesse on lisatud uus andmeväli „K.maksu.%“ valikuga : „22%; 20%“.

„K.maksu%“ valik tellimusel võimaldab sisestada  2023.aastal  22%-se tellimuse kui käibemaksu määra süsteemne parameeter on veel võrdne 20%.

„K.maksu%“ valik tellimusel võimaldab sisestada 2024. aastal 20%-se  tellimuse kui süsteemne parameeter on juba võrdne 22%.

Kasutaja saab tellimusel „K.maksu%“ väärtust muuta ja tulemusena arvutab programm tellimuse käibemaksu ringi. 

Tellimuse lõppsumma muutub/ei muutu  olenevalt sellest, kas tellimuse „KM.tunnus“ on „Käibemaks lisatakse“ või „Sisaldab käibemaksu“. Tunnuse „Käibemaks lisatakse“ puhul lõppsumma muutub (näiteks 100+20 asemel 100+22). Tunnuse „Sisaldab käibemaksu“ puhul lõppsumma ei muutu (näiteks 100+20 asemel 98.36+21.64).

 

Uus! MÜÜK Tagastamine ja kreeditarve aastal 2024

Kui kasutate protseduuri Tellimused – Tagasta  ja valite programmi poolt pakutud algse arve, siis tulemusena on tagastamise tellimusel tooterida algse arve käibemaksu %-ga.  Näiteks 2023 aasta arve puhul 20%-ga. Kui järgmise toote puhul valite algse arvena 2024 aasta arve, mis 22%-ne , siis on samal tagastustellimusel ka 22%-ne rida.

Kokkuvõttes saab tagastustellimusel olla erinevate käibemaksu %-dega tooteridu. Käsitsi lisatud tooteread on tellimuse päises oleva käibemaksu %-ga. Tagastustellimusel käibemaksu ümberarvestust teha ei saa.

Kreeditarve (menüüst Arved – Eemalda) koostab programm automaatselt algse arve käibemaksu %-ga.  Näiteks 2023 aasta arve kreeditarve on 20%-ga.

Arve trükkimiseks on vorm MA_RVS_ARVE22_20.RPT.

 

Uus!  KAUPLUSE KASSA Tagastamine aastal 2024

Kui kasutate protseduuri Kviitung –Tagasta ja sisestate algse kviitungi numbri, siis tehakse tagastuskviitung algse arve käibemaksu %-ga. Näiteks 2023 aasta kviitungi alusel 20%-se käibemaksuga.

Kui kasutate tagastamiseks protseduuri Kviitung ja ei sisesta kviitungi numbrit, siis küsib programm (alates 01.01.2024), milline on tagastuskviitungi käibemaksu %, vajadusel  saate teha 20%-ga tagastuse.

 

Uus! OST-MÜÜK Raport „Käibemaks“

Raport „Käibemaks“ välimus ja andmete paigutus sõltub aastast, mille kohta raportit teete:

2023 aasta (ja vanemad) raport ei muutu: veergude pealkirjadeks jäävad  „Käive20%“ ja „KM 20%“  ning veergudes on 20%-sed andmed.

2024.aasta kohta tehtud raportis on samade veergude pealkirjad:„Käive22%“ ja „KM22%“ ning sisaldavad 22%-seid andmeid.  Kui on tehtud ka 20%-seid arveid, siis nende andmed  on raporti veergudes „Muu käive“ ja Muu KM“.

 

Uus! KAUPLUSE KASSA Raport Käibemaksu % lõikes.

KASSA raportisse „Kassamüügi käive“ on lisatud  parameetri „Rühmita“ valikusse : „Käibemaksu%“.  Tulemusena on raportis andmed käibemaksu määrade lõikes.

 

 

Soovitus: Osaline ettemaks aastavahetusel

Maksu-ja Tolliamet : 2023 aastal laekunud ettemaks on 20%-ne.  Kaup, mis lähetatud 2024.aastal on 22%-se käibemaksuga.

Seega soovitus osaliste ettemaksude jaoks:  Kui klient maksab  2023. aasta lõpus näiteks 50% ettemaksu, aga tellimuse kauba saate kliendile kätte anda 2024.aastal, siis : Ettemaksu summas tehke arve 2023 aastasse. Ülejäänud summas tehke eraldi arve  2024.aastasse.

Sama POEKASSAS :  Tehke osalise ettemakse summas 2023 aastasse müügikviitung (mitte kassatellimuse ettemaks).

 

NB! Käibemaksu % süsteemne parameeter

Muutke 2024.aastal teie firmale sobival ajal käibemaksu % süsteemne väärtus. Muuta saab SUPER kasutaja moodulis Ost-Müük menüüst Tegevused – Admin –Parameetrid;  avage jaotused Üldine – Hinnasüsteem;  leidke rida „Käibemaksu %“.  Sisestage „22.00“ ja salvestage „Valmis“ nupult.  Pärast seda peavad kõik kasutajad sulgema ja avama uuesti kõik Balanss+ tarkvara moodulid.

 

MAKSUD moodul

MAKSUD-mooduli 2024 aasta versiooni anname välja pärast 20.jaanuarit 2024.
Muudame KMD  ja KMD INF vormid ning XML faili formaadi jm.