2024.aasta käibemaksust

Alates 01.01.2024 on Eestis käibemaksu standardmäär 22% senise 20% asemel. Ost-Müük moodulis on käibemaksu määra muutmine väga lihtne, vaja on muuta vaid üks parameeter. Aga see ei muuda automaatselt olemasolevaid ostu- ega müügitellimusi! Veel arvestage, et tellimusest arve tegemine ei arvesta ringi käibemaksu – jääb kas 20% või 22%, nagu sisestati tellimusele!
Tellimuste käibemaksu ümberarvutamiseks on meil kavas luua eraldi protseduur. Selle tegevuse käivitate ise enda firmale sobival ajal. Seetõttu soovitame läbi mõelda aastavahetuse töökorralduse ajakava :

  • Enne müügitellimuste ümber arvestamist tehke valmis kõik 20%-se käibemaksuga 2023.aasta müügiarved.

  • Kui teie firmas on häälestatud automaatne müügiarvete loomine, siis arvestage kellaaegadega, millal see käivitub ning genereerib viimased 2023 aasta 20%-sed arved.

  • Kui firmasse tulevad automaatselt sisse müügitellimused, e-poe müügid ja kui failis (XML vm) on olemas toote käibemaksu% või käibemaksu summa, siis loetakse sisse selline käibemaksu % ja summa nagu XMLis on. Müügitellimused vajavad aastavahetusel ümberarvestamist. E-poe müüke aga muuta ei tohiks, vaid teha Ost-Müük moodulis müügiarve õigesse aastasse.

           Kui aga müügitellimuste vm sisse lugemiseks on häälestus selline, et impordi momendil otsib Balanss+ ise allahindlusi ja müügihindu, siis luuakse tellimus käibemaksu %-ga, mis hetkel OST-Müük moodulis kehtib.

Kavas on luua kaks võimalust tellimuste käibemaksu muutmiseks:

1. Automaatne protseduur Ost-Müük mooduli müügitellimuste käibemaksu ümber arvestamiseks. Anname detsembris teada kui see on olemas. Mooduli maksumus tugilepinguga kliendile on 300 eurot + käibemaks.
Teeme protseduuri tellimuste olekute valiku, et saaks valida olekud, mille tellimused jäävad 20%-se käibemaksuga.
Ostutellimusi ega Poekassa-mooduli tellimusi pole kavas ringi arvutada.
2. Käsitsi ostu-/müügi/kaupluse tellimuse käibemaksu muutmiseks teeme tellimuse lisamise/parandamise aknasse võimaluse, et kasutaja saaks ise määrata 20% või 22% käibemaksu. See käivitaks ühel konkreetsel tellimusel toodete käibemaksu ringi arvutamise.
Ostu poolel saab see kindlasti vajalik olema. Ka 2024.aastal eelmise aasta arvele kreedit tehes peab kasutaja ise tellimusele 20%-i valima. Tellimuse kopeerimisel jms juhtudel käibemaksu protsent ise 20-st 22-ks ei muutu, kasutaja peab õige protsendi sisestama.

Toodete müügihinnad, klientide ettemaksud:

  • Toodete käibemaksuga müügihinnad („Müügihind+km“) muutuvad automaatselt koos käibemaksu protsendi parameetri muutmisega. Muutuvad ka juhul kui olete „ümmargusi“ käibemaksuga hindasid ise sisestanud.

  • Toodete käibemaksuta müügihinnad („Müügihind“) ei muutu. Ka ei muutu grupihinnad ja hinnakujundusse sisestatud hinnad.

  • Kui hinnakujunduses on käibemaksuga müügihinnad, siis need ei muutu.

  • Aastavahetuseks ei sobi üles jätta klientide vabu ettemakse (ka POEKASSA moodulis). Selleks soovitatakse tellimused poolitada ja teha ettemakse summas arve 2023 aastasse. Tellimuse teine osa jääb 2024 aastasse 22%-se käibemaksuga (vt näiteid EMTA veebis).

Segaduste vältimiseks aastavahetusel palume oma töölõigud läbi vaadata. Jälgige, et 20%-sed arved oleks 2023.aasta kuupäevadega ja 22%-sed 2024. aasta kuupäevaga. Täpsemat infot saate maksuseminaridelt ja EMTA veebist
https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/kaibemaks#naited-01012024