PALK 2023

Haigushüvitis
Riigikogu ei jõudnud 2022. aasta lõpus haigushüvitise teemat käsitleda. Sotsiaalministri sõnul on aga järgmise aasta algul kohe kavas vastu võtta otsus, millega pikendatakse 2022. aastal kehtinud arvestuse korda ka 2023 aastaks. Sellises ebamäärases olukorras, aga uskudes ministri sõnu, pikendasime ka PALK-moodulis 2022. aastal kehtinud haigushüvitise arvestuse korra kehtivust (ilma ajalise piiranguta). Seega PALK moodul arvestab haigushüvitist 2023.aastal 2.-5. haiguspäeva eest.

Uus tulumaksuvaba summa
Maksuvaba summa suureneb 2023.aastal 500-lt 654 euroni. See kehtib nagu varem, kuni tulusummani 1200 eurot. Ka tulusummade vahemik, mille piires tulumaksuvaba 0-ni kahaneb, on endine s.o. 1200 kuni 2100 eurot.
Kui lisate kalendrisse (Püsiandmed- Kalender) 2023. aasta kalendrikuude kirjeid, siis programm täidab ise väljad „Tulumaksurajad“. Kui olete juba varem jaanuari või kõikide uue aasta kuude kirjed lisanud, parandatakse PALK-mooduli avamisel nendes kirjetes tulumaksurajad. Aga ülejäänud andmeväljad muutke ise.

Pensionäri tulumaksuvaba summa
2023.aastast hakkab vanaduspensioni ikka jõudnutele kehtima eraldi tulumaksuvaba summa (704 eur). See ei kahane tulusumma kasvades, vaid jääb alati samaks.

Lisaks teatab Maksu- ja Tolliamet : „Maksuvaba tulu rakendatakse terve aasta eest ka juhul, kui inimene jõuab vanaduspensioniikka aasta jooksul.“ Seega pensionäri tulumaksuvaba hakkab kehtima kohe 1.jaanurist 2023.a ka neile, kes alles jõuavad 2023 a. kestel pensioniikka.

Veel teatab Maksu- ja Tolliamet : „Maksuvaba tulu vanaduspensionieas arvestab Sotsiaalkindlustusamet inimese vanaduspensionile ja kui pension jääb alla selle summa, siis inimese avalduse alusel arvestab tööandja kasutamata ülejäägi ka töötasule või muudele tuludele.“

Pensionäri tulumaksuvaba juurutamiseks:
PALK-mooduli uue versiooni avamisel käivitub versiooni teisendus, mis lisab Kalender-faili juurde uue andmevälja „Vanaduspensionäri tulumaksuvaba“ . (704 eur) ning lisab Töötaja-kaardile ’Staatus’-boksi uue rea „Vanaduspensionär“.

  • Enne detsembrikuu palga arvestamist võtke ühendust kõigiga, kes on juba pensionärid või jõuavad 2023. a jooksul pensioniikka s.o. kõigi enne 01.juulit 1959 sündinud isikutega. Tehke kindlaks kui suur on iga isiku tulumaksuvaba, mida töötasult saab kinni pidada.

  • Sellisele töötajale:

  1. Sisestage see tulumaksuvaba püsitasudesse (Töötaja kaardil nupp „Püsitasud“). Nb! kindlasti ka juhul, kui see tulumaksuvaba on 0-summa!

  2. Töötaja-kaardil leidke Staatus-boksist uus rida „Vanaduspensionär“. Tehke selle rea ette linnuke!

Muud
Sotsiaalmaksu miinimumkohustuse aluseks olev kuumäär on 654 eur ning palga alammäär (’Miinimumpalk’) on 725 eur. Puhkusepäevade korrektseks arvestuseks kontrollige/sisestage kalendrikuudesse „Riigipühad“ n suur reede 07.aprill, 1.püha 09.aprill, nelipüha 28.mai.

MAKSUD-mooduli 2023 aasta versiooni levitame jaanuari lõpus.

Ärge seni kasutage MAKSUD-moodulis olevat tegevust „Sotsiaalmaksu arvutamine“!

Eve Laal

tarkvara projektijuht

RVSoft OÜ