PALK Vanema- ja lapsepuhkused 2022  10.02.2022

Alates 1.aprillist 2022 muutub sünnitus-, vanema- ja lapsepuhkuste maksmine, nimetused  jm nendega seotu.  Hüvitisi ei maksa enam tööandja vaid Sotsiaal-kindlustusamet. PALK mooduli uus versioon ei ole vajalik, muutuvad vaid tasude nimetused, algoritm, süst kood. Soovitame endisest sarnasest tasuliigist võtta koopia, panna uus tasuliigi kood ning seda muuta. Täpsemalt :  Rasedus- ja sünnituspuhkuse uus nimetus on „Emapuhkus“ (süst kood =419; algoritm=616 Hooldusleht). Isapuhkus jääb isapuhkuseks, uus süst.kood =417 ja uus algoritm=616. Lapsehoolduspuhkuse uus nimi on „Vanemapuhkus“(süst kood=421, algoritm=616). Lapsepuhkuse nimi  jääb, uus algoritm on 616 (süst kood=417 „Vanemapuhkus“). Sarnaselt kirjeldage ka lapsendaja ja puudega lapse vanema puhkused. Vajadusel aitab meie konsultant.