Müügitellimuse varukoopia  10.02.2022

OST-MÜÜK moodulis on võimalik häälestada müügitellimuse varukoopia loomine. Koopia tehakse igast müügitellimusest, mis on tööaknas parandamiseks või lisamiseks avatud ning ka täiesti uuest tellimusest, mida ei ole kordagi veel salvestatud. Parameeter määrab koopiate tegemise intervalli.  Koopiate tegemine on soovitav häälestada kui on vajadus tellimusi kaua tööaknas aktiivsena hoida ilma neid vahepeal salvestamata. Tulemusena saab vajadusel koopia abil tellimuse taastada, selleks klõps Müügitellimuste loetelu päises punasel nupul „K“, mis avab koopiate loetelu. Varukoopiate tegemine häälestage  parameetriga Müügitellimus  - Varukoopia = sekundite arv, mille tagant koopiad teha n 60 sek.